Kredyt Studencki Zasady Udzielania

loan Loan Loan Loan pożyczki nau loan

kredyt bank białystok skłodowskiej godziny otwarcia

idea bank warunki pożyczki
bocian pożyczki druga pożyczka
pożyczki bez bik do 2000
pożyczki dla zadłużonych 2013
kredyt dla zadłużonych online
pożyczki aviva
kredyt mieszkaniowy w banku pocztowym opinie
umowa pożyczki między członkami rodziny wzór
kredyt gotówkowy kalkulator bank zachodni
lider pozyczki
kredyty chwilówki krosno
pożyczka bocian miedzyrzecz nr tel
pożyczki bez bik do 5 tys
kredyt bankowy wiem
pożyczki bez bik jelenia góra
umowa pożyczki nieoprocentowanej wzór
kredyty chwilówki inwestowanie forum
kredyt bank warszawa żeromskiego
pożyczki dla zadłużonych i bezrobotnych na dowód
ekasa pożyczki
szybkie pożyczki bez bik wrocław
pożyczki prywatne bez zabezpieczenia
pożyczki wspólników udzielane spółkom kapitałowym
udzielanie pożyczki
kredyt w orange jaki kod
kredyt bank departamenty
pożyczki prywatnie poznań
kredyt bank zakopane kontakt
lichwiarskie pożyczki gotówkowe czestochowa
kredyt mieszkaniowy z wkładem własnym
pcc od pożyczki a koszt podatkowy
pożyczki bez zdolności kredytowej bez bik
kalkulator kredytowy gotówkowy alior bank
kredyt samochodowy dla żołnierzy
w którym banku najłatwiej dostać kredyt gotówkowy
pożyczki bez krd na dowód
kredyty chwilowki kepno
kredyt konsolidacyjny do 100 wartości nieruchomości
abis wniosek o kredyt
pożyczki do 10 000
dziedziczenie pożyczki
pożyczki prywatne bytom
kredyty mieszkaniowe bank millenium
koszty pożyczki w provident
pożyczka bez bik
pożyczki repopożyczki bez bik kielce
kredyt bez bik pszczyna
umowa pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi
pożyczki bez bik ogłoszenia
pożyczki dla 18 latków
pożyczki chwilówki krosno
pożyczki pułtusk
kredyty chwilówki konsolidacja
pożyczki gotówkowe kielce
kredyt bank marki piłsudskiego
kredyt na rozwój firmy bez bik
kredyt bank grupa
kredyt bank opinia
kredyt gotówkowy eurobank forum
kredyt bez bik i bez zaświadczeń
przekazanie pożyczki na kapitał zapasowy
kredyt konsolidacyjny słownik
ogloszenia prywatnych pozyczek zywiec

becikowe i inne świadczenia

 
Becikowe i inne formy wsparcia finansowego rodziców:


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw.becikowe):
Świadczenie to wypłacane jest w wysokości 1000 zł. Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzenia dziecka, objęcia go opieką albo przysposobienia. Pismo złożone po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków. Wniosek (wraz z dowodami osobistymi rodziców oraz aktem urodzenia) należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Nowowiejskiego 15, tel. 34 368 32 12. Becikowe przysługuje jednorazowo i jest wypłacane niezależnie od dochodów.
Od marca 2010 wypłata becikowego uzależniona jest od tego czy kobieta była objęta opieką lekarską w czasie ciąży. Fakt ten należy potwierdzić zaświadczeniem od ginekologa.

 
Zasiłek rodzinny:

Może go otrzymać rodzic lub opiekun dziecka, jeśli dochód  netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł (bądź 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne do lat 16). W Częstochowie wypłatą świadczeń rodzinnych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul Nowowiejskiego 15, tel. 34 368 32 12.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

• 68 zł na dziecko do 5 lat,
• 91 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
• 98 zł na dziecko w wieku 19-24 lata

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
• opiekunowi dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie).

Rodzice małych dzieci mogą się ubiegać o dodatki z tytułu:

• urodzenia dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• samotnego wychowywania dziecka,
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka

 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

Podobnie jak becikowe świadczenie to wypłacane jest w wysokości 1000 zł. Jednak o wypłacie decyduje kryterium dochodowe. Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzenia dziecka, objęcia go opieką albo przysposobienia. Pismo złożone po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków. Wniosek (wraz z dowodami osobistymi rodziców oraz aktem urodzenia) należy u pracodawcy jeśli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników, jeśli natomiast osoba ubiegająca się jest osobą bezrobotną, funkcjonariuszem lub jej pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wniosek o przyznanie dodatku należy wówczas złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Nowowiejskiego 15, tel. 34 368 32 12.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo.
Od marca 2010 r. prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka przysługuje pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną w okresie ciąży. Pozostawanie pod opieką medyczną w okresie ciąży potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego:

Przysługuje on w wysokości 400 zł miesięcznie. Osoba uprawniona może z niego korzystać:

• nie dłużej niż przez 24 miesiące kalendarzowe,
• 36 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
• 72 miesiące, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

Przysługuje on w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek wynosi 250 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, bądź też jeżeli powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.                                                                                               Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje on rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

Przysługuje on w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko, które nie ukończyło 5. roku życia, i 80 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 
Świadczenia opiekuńcze:

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach świadczeń rodzinnych realizowane są dwa rodzaje świadczeń opiekuńczych: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 
Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku wynosi 153 zł.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i przyznawane jest na czas nieokreślony.
Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, innym osobom, na których zgodnie, z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającym stałej lub długotrwałej opieki i pielęgnacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie wynosi 520 zł. Jest ustalane niezależnie od dochodów i na czas nieokreślony.